AEL Suksesvol Met Aanlynonderrig.

AEL SUKSESVOL MET AANLYNONDERRIG TYDENS DIE GRENDELTYD

Die aanmelding van die eerste gevalle van die Covid-19 pandemie in Suid-Afrika het die AEL se leer en onderrig aktiwiteite ratte laat verwissel ten einde ons studente die geleentheid te bied om op skedule te bly met die akademiese program. Daar is ekstra hard, maar ook op ‘n ander manier gewerk om op skedule te bly met die akademiese program. 

Toe die nuus gebreek het, is die AEL-kampus onmiddellik onder volledige self-kwarantyn geplaas vir die periode 17 – 26 Maart 2020 en is streng protokolle onmiddellik in plek gestel. Hierdie reëling het Adv Fef le Roux, voorsitter van en ook deeltydse dosent aan die AEL, in staat gestel om Omgewingsreg, waarmee die studente op daardie stadium besig was volledig te voltooi en ook die eksamen daarin af te neem. Die AEL kon dus die eerste kwartaal volledig volgens beplanning afsluit.

Op 20 April het die AEL teen addisionele koste en met spesiale reëlings heropen vir nood aanlynklasse in Dataverwerking. Later het nog twee modules gevolg, naamlik Kommunikasievaardighede en Persoonlike Ontwikkeling. Ons was gelukkig om addisionele tyd van Dave Pepler, bekende omgewingskundige, in te koop om met die klasgee te help. Alie Brand, Hoof Uitvoerende Beampte: Opvoedkundige Aktiwiteite van Duin In Die Weg Jeug Opleidingsentrum het ook ingespring om met die aanbied van klasse op die aanlynplatform te help. Marco Pauw, ekoloog van Upington, het met Kommunikasievaardighede uitgehelp. Die tweede kwartaal is op 19 Junie 2020 suksesvol volgens plan voltooi.

Dr Matthys Strydom, Hoof van die Akademiese Program aan die AEL, praat met die grootste lof van die studente se buitengewone pogings om onder uitdagende omstandighede die relatief moeilike module, Dataverwerking, te voltooi en daarmee saam ook bygebly het met twee verdere modules se werk. Hy gee ook erkenning aan die feit dat aanlynstudies nie vir alle studente ewe maklik was nie.

Die AEL kan dus die derde kwartaal van 2020 heropen om vinnig by die kern van die interessante akademiese program in Bewaringsekologie uit te kom en om al die verrykende praktiese werk in die laboratorium en in die veld te doen. Dit sluit twee akademiese toere in, een na die bekende Kgalagadi Oorgrens Park en een deur die Richtersveld en Namibië om besondere landskappe en plante te leer ken. Die studente kan nie wag om terug op kampus te kom nie om, naas die akademiese program, ook die leersame ekstra-kurrikulêre aktiwiteite in die buitelug by te woon.

“Na ‘n stamperige rit, en met ongewone ekstra uitgawes weens die ontwrigting wat die Covid-19 pandemie veroorsaak het, kan ons met selfvertroue sê dat die AEL se studente en personeel op hierdie stadium in sekere opsigte sterker is as toe die pandemie in Suid-Afrika posgevat het. Die uitdagings wat die hoof gebied is, het karakter gebou,” sê Prof van Huyssteen, Akademiese Hoof van die AEL.

Hy bedank graag die ouers en studente vir hul geduld, begrip, samewerking en ondersteuning deur hierdie veeleisende tyd. Dit het ‘n goeie basis gelê vir die tweede semester wat eersdaags begin. 

Posted in